Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005 de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya pel que fa a l'oficialitat i l'ús dels serveis cartogràfics

Descripció: DECRET 398/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya pel que fa a l'oficialitat i l'ús dels serveis cartogràfics i a les relacions interadministratives i la planificació.

Objecte: S'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, pel que fa a l'oficialitat i l'ús dels serveis cartogràfics i a les relacions interadministratives i la planificació, que consta a l'annex d'aquest Decret.

La cartografia oficial registrada i la informació geogràfica oficial són d'ús obligatori per a l'administració autonòmica i local de Catalunya per a la formació de nova cartografia.

Publicació oficial: DOGC núm. 4748, de 26 d'octubre de 2006.

Data que entra en vigor: Als 20 dies de la seva publicació en el DOGC.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa, així com, un resum de la norma. Norma inclosa a la Reunió trimestral de comarques de febrer de 2007)