Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: LEY ORGÁNICA 9/2007, de 8 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

Objecte: Modificar la LLei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

Data d'entrada en vigor: L'endemà  de la publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 242, de 9 d'octubre de 2007.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa, així com la Llei Orgànica 5/1985, a les fitxes relacionades.)

(Norma inclosa a la Reunió Trimestral de comarques de desembre de 2007).