Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDEN INT/3817/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, regulado en el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre

Objecte: L'Ordre INT/3817/2007, de 21 de desembre, desenvolupa el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi, regulat al Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre

Data en què entra en vigorL'endemà de la publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2007.

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)