Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

Objecte: El nou Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis que s'aprova per aquest Reial decret és una mesura de desenvolupament del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficència energètica que contribuirà a arribar als objectius establerts pel Pla de foment de les energies renovables, fomentant una major utilització de l'energia solar tèrmica. Aquest Reglament constitueix el marc normatiu bàsic en el qual es regulen les exigències d'eficiència energètica i de seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques en les edificis per atendre la demanda de benestar i higiene de les persones.

Data que entra en vigor: Als sis mesos de la publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 207, de 29 d'agost de 2007.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa, així com  el Reial decret 314/2006 a les fitxes relacionades.)