Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 368/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Reus


Descripció: Reial decret 368/2011, d'11 de març, pel qual s'actualitzen les servituds aeronàutiques de l'aeroport de Reus.

Objecte: Actualitzar les servituds aeronàutiques establertes per a l'aeroport de Reus i les seves instal·lacions radioelèctriques d'acord amb el que es disposa en l'article 51 de la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre Navegació Aèria, i de conformitat amb l'estipulat en l'article 27 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques.

Data en què entra en vigor:  Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 77, de 31 de març de 2011.

 

(Podeu trobar la Resolució a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)