Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Descripció:

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.


Objecte:

Modificar el el Codi Tècnic de l'Edificació, amb la introducció de novetats en matèria d'"Estalvi Energètic" i "Salubritat".


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 311, de 27 de desembre de 2019.