Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden APU/450/2008, de 31 de enero, por la que se aprueban los títulos académicos y programas mínimos requeridos para el acceso a las Subescalas en que se estructura la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal

Objecte: L'Ordre APU/450/2008, de 31 de gener, aprova els títols acadèmics i programes mínims requerits per l'accés a les subescales de l'escala de funicionaris amb habilitació de caràcter estatal.

Data en què entra en vigor: L'endemà de la publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 48, de 25 de febrer de 2008.

 

(Podeu trobar el document íntegre a la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)