Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Derogada!] Legislació: LEY 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

 

(Aquesta llei ha estat derogada pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, el qual podeu trobar com a fitxa relacionada).

 

Objecte: La Llei 49/2007, de 26 de desembre, estableix el règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Data en què entra en vigorAls tres mesos de la publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2007.

(Trobareu l'enllaç a la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)