Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas

(Nota: La Disposició Addicional 7ª ha estat derogada pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes)

Objecte: Aquesta Llei estableix, amb el caràcter de normativa bàsica, el règim regulador del contracte de concessió d'obres públiques, entenent per aquest aquell en el qual la iniciativa i capital privats tenen el protagonisme bàsic, sempre sota la tutela i control de l'Administració.  Aquesta normativa s'insereix a la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, introduint-se, en concret, al nou títol V.  Igualment es modifica, entre d'altres, la Llei 22/988, de 28 de juliol, de Costes.

Data que entra en vigor: Als 3 mesos des de la seva publicació en el BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 124, de 24 de maig de 2003.

( Podeu anar a l'esmentat BOE a través de l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa )