Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, por la que se establecen las reglas de determinación de los índices que intervienen en las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos

Descripció: Ordre HAP/1292/2013, de 28 de juny, per la qual s'estableixen les regles de determinació dels índexs que intervenen en les fórmules de revisió de preus dels contractes públics.

Objecte: Aprovar les regles de determinació dels índexs que intervenen en les fórmules de revisió de preus contingudes en l'annex a la present ordre, amb indicació, per a cadascun dels materials bàsics que figuren en aquestes fórmules, dels productes i ponderacions que determinaran el valor dels seus índexs mensuals de preus.

Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el primer dia del mes següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 163, de 9 de juliol de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre a la zona d'informació annexa).