Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo

(Aquesta llei es correspon amb el RD 10/2010, de 16 de juny, tot i que en la tramitació al Parlament s'han inclòs modificacions)

 

 

Objecte: Reformar el mercat de treball a través de la modificació de diverses normes que regulen el mercat laboral.

 

Aquesta norma pretén contribuïr a la reducció de l'atur i incrementar la productivitat de l'economia espanyola. A aquests efectes, es dirigeix a corregir la dualitat del nostre mercat de trebal a través de la promoció de l'estabilitat a la feina i a incrementar la flexibilitat interna de les empreses, com aspectes més destacables.

 

 

Data que entra en vigor: Al dia següent al de la seva publicació al BOE.

 
 

Publicació oficial: BOE núm. 227 de 18 de juny de 2010.

 

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Normativa inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de desembre de 2010.).