Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011

(L'article 9.1 apartats 1 i 2 d'aquest Reial decret llei han estat modificats per l'article 26 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, el qual trobareu com a fitxa relacionada).

 

Descripció: Reial decret-llei 9/2011, de 19 d'agost, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal, i d'elevació de l'import màxim dels avals de l'Estat per 2011.

Objecte: Establir mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal, i modificar la Llei 39/2010, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011.

Data en què entra en vigor: El mateix dia de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 200, de 22 d'agost de 2011.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)