Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 10/2011, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional

Descripció: Reial decret-llei 10/2011, de 26 d'agost, de mesures urgents per a la promoció de l'ocupació dels joves, el foment de l'estabilitat en l'ocupació i el manteniment del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

Objecte: Establir mesures per a la  promoció de l'ocupació dels joves, el foment de l'estabilitat en l'ocupació i el manteniment del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

Es modifica:

- el Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova l'Estatut dels treballadors.

- la llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball

- la llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures per a la reforma del mercat de treball per a l'increment de l'ocupació i la millora de la seva qualitat

Es suspèn durant el període de 2 anys l'art. 15.5 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova l'Estatut dels treballadors.

Data en què entra en vigor: El dia següent al de la seva publicació al BOE, excepte l'article 6 que produeix efectes des del dia 16 d'agost de 2011.

Publicació oficial: BOE núm. 208, de 30 d'agost de 2011.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)