Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, se regula su composición y funciones, y se modifica el régimen jurídico del personal laboral de Aena

Descripció: Reial decret llei 11/2011, de 26 d'agost, pel qual es crea la Comissió de Regulació Econòmica Aeroportuària, es regula la seva composició i funcions, i es modifica el règim jurídic del personal laboral d'Aena.

Objecte: Establir mesures per a la  creació de la Comissió de Regulació Econòmica Aeroportuària i modificació del règim jurídic del personal d'Aena.

Es modifica:

- La llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible (art. 8, apartats 1 i 2).

- La llei 29/1998, de 13 de juliol, de regulació de la jurisdicció contenciós-administrativa (DA 4ª apartat 5)

Data en què entra en vigor: El dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 208, de 30 d'agost de 2011.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)