Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2010, per la qual es modifiquen els procediments establerts en l'annex II del Reglament del Registre Telemàtic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l'addició d'un nou procediment

Objecte: Modificar l'annex II del Reglament del Registre Telemàtic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, aprovat el 18 de juliol de 2006 i publicat en el DOGC del 29 de setembre del mateix any, addicionant-hi el procediment anomenat "Comunicació dels Contractes de la Generalitat" L'origen de la tramesa és la JCCA (Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya).

Data d'entrada en vigor: L'endemà de la publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5661, d'1 de juliol de 2010.

  

(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a aquesta Llei.)