Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2013, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum, el qual podeu trobar com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

 

Descripció: RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2013, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics.

Objecte: El Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha adoptat un acord en data 8 de maig de 2013, pel qual s'aprova la modificació de l'acord que va prendre el Ple el 12 d'abril de 2011 relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics

Pel que fa a la vigència dels Acords precedents:

L'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 6 de febrer del 2007 és d'aplicació a la tramesa dels comptes generals dels exercicis 2006 i 2007; l'Acord del 24 de març del 2009 és d'aplicació a la tramesa dels comptes generals de l'exercici 2008; l'Acord del 13 d'abril del 2010 és d'aplicació a la tramesa dels comptes generals de l'exercici 2009, l'Acord del 12 d'abril del 2011 és d'aplicació a la tramesa dels comptes generals del 2010 i 2011, i el present Acord és d'aplicació a la tramesa dels comptes generals de l'exercici 2012 i successius.

 

 

 

Entrada en vigor: Aquest Acord entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 6382, de 24 de maig de 2013.

 

(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a la Resolució. Norma inclosa a la Reunió comarcal d'actualització jurídica de juny de 2011).