Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012

(A la zona d'informació annexa trobareu una correcció d'errades publicada al DOGC núm. 6087, de 14 de març de 2012).

 

Objecte: L'objecte d'aquesta llei és aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici del 2012.

Respecte als Ens locals s'ha de tenir en compte:

- l'article 15 sobre l'execució anticipada d'inversions.

- els articles 46 a 48 sobre el cànon de l'aigua

- el TÍTOL VI referent a la Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat i compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC 6075, de 27 de febrer de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)