Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Objecte: Es publica la correcció d'errades de la Resolució d'11 d'abril de 2006, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb referència al Llibre de visites.

Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE 99, de 26 d'abril de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)