Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució TRI/1627/2006, de 18 de maig, per la qual es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Objecte: Es publica la correcció d'errades a la Resolució TRI/1627/2006, de 18 de maig, per la que es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC 4644, de 30 de maig de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)