Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Objecte: Aquesta Resolució adequa el model del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a les obligacions establertes a les Lleis 42/1997 i 31/1995, modificades per la Llei 54/2003 i el Reial decret 689/2005.

Les empreses es troben obligades a tenir en cada centre de treball un Llibre de Visites, en els termes establerts en aquesta Resolució. En les administracions públiques, als efectes d'aquesta Resolució, s'entén per centre de treball l'àmbit funcional amb entitat orgànica i operativa pròpia en els nivells territorials estatal, autonòmic, provincial i municipal.

Data que entra en vigor: Al dia següent de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE 93, de 19 d'abril de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Igualment trobareu un resum de la norma. Aquesta norma forma part de la reunió trimestral 2/2006)