Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden EHA/752/2011, de 4 de abril, por la que se fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones locales de 22 de mayo de 2011

Descripció: Ordre EHA/752/2011, de 4 d'abril, per la qual es fixen les quantitats actualitzades de les subvencions a les despeses originades per activitats  electorals per a les eleccions locals de 22 de maig de 2011.

 

Objecte: Actualitzar les quantitats fixades per subvencionar les despeses electorals regulades a l'art. 193 Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG). Data en què entra en vigor: Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 81, de 5 d'abril de 2011.

(Podeu trobar la Resolució a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)