Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Actualitzat] Subvencions: ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions del Programa 30 Plus per a la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d'altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Modificació DOGC núm. 8436, de 17 de juny de 2021: ORDRE EMT/128/2021, de 14 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.


Beneficiaris:

Per a la realització d'aquest programa hi ha dues línies de subvencions, una per les entitats promotores i una altra per les entitats que contracten les persones participants.


Termini presentació de sol·licituds:

Les corresponents resolucions de convocatòria establiran els terminis de presentació de les sol·licituds per a cadascuna de les línies, i la resta de tràmits associats a aquestes sol·licituds.


Data publicació:

DOGC Núm. 7677, de 2 d'agost de 2018.