Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: Ordre TRI/279/2006, de 26 de maig, que aprova les bases reguladores que regiran la concessió de subvencions per realitzar itineraris d'inserció sociolaboral adreçats a les persones acollides a la renda mínima d'inserció i altres

Objecte: Aquesta Ordre aprova les bases reguladores de la concessió de subvencions per realitzar itineraris d'inserció sociolaboral adreçats a les persones acollides a la renda mínima d'inserció (RMI) i mesures de suport als itineraris formatius per als treballadors en procés d'inserció d'una empresa d'inserció sociolaboral.

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte de la present convocatòria les entitats, públiques o privades, que reuneixin els requisits exigits a les bases de la convocatòria.

TerminisEl termini de presentació de sol·licituds és el que s'estableixi en cada cas en la corresponent convocatòria.

Publicació oficial: DOGC núm. 4650, de 8 de juny de 2006.

Órgan gestor: Departament de Treball i Indústria.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)