Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) 1083/2006

Descripció: Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Objecte: Aquest Reglament fixa normes de desenvolupament per als Reglaments 1083/2006 i 1080/2006, relatius als diferents programes operatius cofinançats, entre altres, pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquestes normes fan referència a: informació i publicitat; informació sobre l'utilització dels fons; sistemes de gestió i control; irregularitats; dades de caràcter personal; correccions financeres per incompliment de l'addicionalitat; intercanvi electrònic de dades; instruments d'enginyeria financera; subvencionabilitat de l'habitatge; subvencionabilitat dels programes operatius corresponents a l'objectiu "cooperació territorial europea" del Reglament 1083/2006.

Les obligacions que s'hi estableixen s'adrecen, bàsicament, a l'autoritat de gestió dels fons; però també s'hi contenen algunes normes adreçades específicament als beneficiaris dels ajuts.

Data que entra en vigorEl vintè dia següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.

Publicació oficial: DOCE núm. L371, de 27 de desembre de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)