Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: ORDRE GAP/597/2010, de modificació de l'Ordre GAP/472/2008, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar un projecte dels ens locals amb una població de 200.000 habitants susceptible de cofinançament del FEDER

Descripció: GAP/597/2010, de 16 de desembre, de modificació de l'Ordre GAP/472/2008, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar un
projecte dels ens locals amb una població de 200.000 habitants susceptible de cofinançament del FEDER, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al període 2007-2013, Eix 1 Economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial (DOGC núm. 5256, de 12.11.2008).

  

Objecte: modificar l'article 6.2 de l'Ordre GAP/472/2008, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar un projecte dels ens locals amb una població de 200.000 habitants susceptible de cofinançament del FEDER, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al període 2007-2013, Eix 1 Economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial.

 

Determina que la despesa executada i pagada a 31 de desmbre de 2011 haurà de ser equivalent al 40% de la despesa subvencionable, mentre que amb l'anterior redacció es preveia un 70% de las despesa subvencionable per a la despesa executada i pagada a 31 de desembre de 2010.

 

Publicació oficial: DOGC núm. 5781, de 23 de desembre de 2010.

 

Òrgan gestor: Departament de Governació i Administracions Públiques.

 
 

 (Trobareu l'enllaç a l'Ordre a la zona d'informació annexa.)