Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: Resolució TES/1521/2015, de 2 de juliol, de convocatòria de subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental

Objecte:

Convocar les subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental, les quals es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre TES/130/2015, de 4 de maig (DOGC núm. 6871, de 14.5.2015).


Beneficiaris:

Les persones jurídiques, públiques o privades, els ens locals, les associacions d'ens locals i els seus organismes autònoms, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.


Termini presentació de sol·licituds:

Un mes des de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Data publicació:

DOGC núm. 6909, de 9 de juliol de 2015.


Òrgan gestor:

Departament de Territori i Sostenibilitat.