Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Derogat] Subvenció: Ordre TES/152/2012, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior

Objecte: La realització d'actuacions d'adequació de la il·luminació exterior existent a las prescripcions de la normativa de prevenció de la contaminació lluminosa.

Beneficiaris: Els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades. També poden ser beneficiaris els consells comarcals que tinguin encomanada pels ajuntaments o entitats municipals descentralitzades de la seva comarca, mitjançant un instrument vàlid en dret, la gestió i l'execució de l'actuació subvencionable i, en el cas que s'atorgui la subvenció, el seu cobrament.

Terminis: El termini de presentació de les sol·licituds s'establirà a les corresponents convocatòries.

Publicació oficial: DOGC núm. 6150, de 15 de juny de 2012.

Òrgan gestor: Departament de Territori i Sostenibilitat.

Observacions: La present Ordre ha estat derogada per l'Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior.