Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: CORRECCIÓ D'ERRADA per la qual s'aproven les bases reguladores que regiran la concessió de subvencions per a la realització d'itineraris d'inserció sociolaboral adreçats a les persones acollides a la renda mínima d'inserció (RMI)

Descripció: CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre TRI/279/2006, de 26 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que regiran la concessió de subvencions per a la realització d'itineraris d'inserció sociolaboral adreçats a les persones acollides a la renda mínima d'inserció (RMI) i mesures de suport als itineraris formatius per als treballadors en procés d'inserció d'una empresa d'inserció sociolaboral.

Objecte: Havent observat errades al text de l'Ordre esmentada, es publiquen les oportunes correccions.

Beneficiaris: Els establerts a l'Ordre que es modifica.

Termini: L'establert a l'Ordre que es modifica.

Publicació oficial: DOGC núm. 4756, de 8 de novembre de 2006.

Órgan gestor: Departament de Treball i Indústria.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la  zona d'informació annexa)