Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020

Descripció:

Reial decret 316/2019, de 26 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.


Objecte:

Modificar el Reial decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.


Beneficiaris:

Als efectes regulats per aquesta convocatòria, podran tenir la condició d'entitats beneficiàries, les entitats locals conforme a l'establert en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, així com les entitats supralocales existents o de nova constitució que representin, a l'efecte d'aquesta convocatòria, a les agrupacions d'entitats locals que puguin resultar beneficiàries, totes elles en tant siguin entitats que realitzin les inversions i promoguin les actuacions acollides a la línia d'ajudes.


Termini presentació de sol·licituds:

S'ampliarà el termini de vigència de la convocatòria en un any i mitjà, modificant per tant la vigència del mateix fins al 31 de desembre de 2020.


Data publicació:

BOE núm. 103, de 30 d'abril de 2019.


Òrgan gestor:

Ministeri per a la Transició Ecològica.