Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: Resolució BSF/728/2015, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions als ens locals per finançar les despeses derivades de l'elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones

Objecte:

Finançar les despeses derivades de l'elaboració, la implementació i el desenvolupament de plans o polítiques transversals de dones, ja sigui per mitjà de convocatòries d'abast anual o pluriennal.


Beneficiaris:

Els municipis, els consells comarcals, els consorcis de caràcter local, les entitats municipals descentralitzades i altres entitats supramunicipals situats a Catalunya, excepte les diputacions provincials, que elaborin un pla de polítiques de dones o que implementin projectes, programes o actuacions inclosos en un pla de polítiques de dones.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà el que s'estableixi en la corresponent convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 6854, de 20 d'abril de 2015.


Òrgan gestor:

Departament de Benestar Social i Família.