Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: ORDRE BSF/204/2012, que aprova les bases per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012

Descripció: ORDRE BSF/204/2012, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012.

Objecte: Regular el procediment de concessió de subvencions als ens locals per a la realització d'activitats en l'àmbit de la joventut en el marc i d'acord amb els reptes, la metodologia i els principis rectors establerts en el Pla nacional de joventut que s'indiquen a continuació:

Annex 2: Subvencions als ens locals amb Pla local de joventut, per a projectes d'activitats adreçades a persones joves.

Annex 3: Subvencions als ens locals de menys de 3.000 habitants i sense Pla local de joventut, per a projectes d'activitats adreçats a persones joves.

Annex 4: Subvencions als consells comarcals i al Consell General d'Aran, per a l'execució dels plans d'actuació anuals dels serveis comarcals de joventut.

Annex 5: Subvencions als consells comarcals, consorcis constituïts per ens locals i mancomunitats de municipis, per a projectes de personal tècnic compartit.

Beneficiaris: Els ens locals de Catalunya, d'acord amb el que s'estableix en les bases específiques de cada línia de subvenció (annexos 2 al 5 de l'Ordre).

Terminis:  El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 6164, de 5 de juliol de 2012.

Òrgan gestor: Departament de Benestar Social i Família.
 


(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a la Resolució)
.