Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: RESOLUCIÓ CLT/1910/2019, de 10 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament durant un període triennal a l'execució d'obres de consolidació o de restauració d'immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d'interès nacional (BCIN) o béns culturals d'interès local (BCIL).

 


Beneficiaris:

Entre d'altres, els ens locals, i els ens que en depenen i les seves entitats participades majoritàriament.


Termini presentació de sol·licituds:

El que s'estableixi en la respectiva convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 7917, de 15 de juliol de 2019.


Òrgan gestor:

Departament de Cultura.