Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 6/2001, de 31 de maig d'Ordenació Ambiental per a la protecció del medi nocturn

(Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica -articles 3 a 5-)

 

Objecte: És objecte d'aquesta Llei la regulació de les instal.lacions i els aparells d'enllumenament exterior i interior, pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir.

Data que entra en vigor:Al cap de tres mesos d'haver estat publicada en el DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 3407, de 12 de juny de 2001.

 

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa. Aíxí mateix, trobareu com a fitxa relacionada, entre d'altres, la Llei 9/2011 de promoció de l'activitat econòmica)