Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: ORDRE AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local

Objecte:

Aquesta Ordre té per objecte:

1. Establir els criteris de selecció de territoris on s'ha de dur a terme el desenvolupament local participatiu a través de la metodologia Leader, d'acord amb l'àmbit territorial elegible que figura en l'annex 1.

2. Convocar el procediment de selecció dels GAL i establir les normes per a la seva presentació, així com establir l'estructura de l'equip tècnic amb què han de comptar que es descriu en l'annex 2.

3. Establir els criteris de selecció de les estratègies de desenvolupament local en el marc del desenvolupament local participatiu, d'acord amb l'annex 3.

4. Aprovar les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local, que s'especifiquen a l'annex 4 d'aquesta Ordre.


Beneficiaris:

Els GAL preseleccionats per l'aplicació de la metodologia Leader en el desenvolupament local participatiu, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya del període de 2014-2020.


Data publicació:

DOGC núm. 6780, de 31 de desembre de 2014.


Òrgan gestor:

Departament d'Agricultura, Ramderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.