Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: ORDRE PRE/108/2019, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019

Descripció:

Aprovar les bases reguladores de la línia de subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019.


Objecte:

Aquestes bases tenen per objecte regular la línia de subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019.

En concret, cada ens podrà destinar l'ajut a finançar inversions de millora de la connectivitat i d'infraestructures locals, executades des de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2019, així com a finançar inversions d'impuls a l'activitat econòmica i per a la millora dels accessos a espais generadors d'activitat.


Beneficiaris:

Poden sol·licitar subvenció de la línia de subvencions per a la dinamització local territorial per als anys 2018 i2019:

Els municipis amb població inferior a 2.000 habitants en data 31 de desembre de 2017, segons les dades publicades a l'IDESCAT el 31.12.2017.


Termini presentació de sol·licituds:

El què es disposi a la corresponent convocatòria d'aquesta subvenció.


Data publicació:

DOGC núm. 7886, de 30 de maig de 2019.


Òrgan gestor:

Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya..