Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/1428/2020, d'11 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit habitatges amb un préstec bonificat, mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa, per destinar-los a lloguer social (ref. BDNS 511431)

Objecte:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit habitatges amb un préstec bonificat, mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa dins la línia de finançament subscrita entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances, per destinar-los a lloguer social.

Aquesta convocatòria es regeix per la RESOLUCIÓ TES/1288/2020, de 8 de juny, (DOGC núm. 8152, d'11.02.2020).


Beneficiaris:

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions, entre altres, els ajuntaments adherits a l'Acord marc per a la línia de préstecs bonificats.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 30 de setembre de 2020.


Data publicació:

DOGC núm. 8158, de 19 de juny de 2020.


Òrgan gestor:

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA