Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Legislació: Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se regula la tarjeta de extranjero

Descripció: Ordre de 7 de febrer de 1997 per la que es regula la targeta d'estranger. Objecte: Unificar tots els documents d'estrangers que en l'actualitat s'expedeixen en un sol...

Actualitat: Tramesa dels acords i resolucions contraris a les objeccions dels òrgans interventors

Objecte: L'article 218.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals disposa que l'òrgan interventor ha de trametre anualment al...

Legislació: Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería

Descripció: Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics. Objecte: Establir la regulació dels articles pirotècnics i la "...
Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

29
diumenge
novembre 29, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica